Att tänka på

Saker att ha i åtanke när du köper en kamera:

  • Vad är syftet med kameran du vill köpa? Är det övervakning eller för vardagligt bruk?

  • I vilka områden är det tillåtet att använda kameran? Om det exempelvis är en övervakningskamera ska man först kolla upp om man får sätta upp den på platsen.

  • Krävs det tillstånd från Länsstyrelsen?

  • Vilket tillstånd krävs i sådana fall?

Vi uppmanar inte till att övervaka platser eller människor. Detta är enbart en informationssida. Du har eget ansvar för att hålla dig uppdaterad om eventuella lagar som finns och tillstånd som krävs för övervakning.